Vi utfører alle typer reparasjoner på flygler og pianoer.

Vi foretar en besiktelse av de fleste instrumenter for å fastslå tilstand, kvalitet og potensial.
Når dette er gjort kan vi med stor grad av sikkerhet gi råd om hvilke arbeider som bør og må utføres.
Vi anser det også som viktig å fraråde kostbare reparasjoner på dårlige objekter. Vi har imidlertid stor respekt for et instruments affeksjonsverdi, og utfører gjerne restaureringsarbeid for å bringe gamle klenodier tilbake til ”heder og verdighet”.
Våre kunder mottar etter besiktelsen, tilbud med forhåndpris inkl mva og transport.
Dette er bindende, eventuelle feilvurderinger blir ikke belastet i oppdragsgiver.

Større gjennomgående reparasjoner kan omfatte:

 

 

Som servicebedrift utfører vi:


Stemming:

Vi formidler autoriserte stemmere med lang erfaring.
Avtale om stemming med avtale intervaller kan avtales uten tilegg i pris.
Våre stemmere utfører oppdrag i hele østlandsområdet.

 

 

Service avtale:
Vår gunstige service avtale er basert på at vi gjennom regelmessig stemming, teknisk kontroll og arbeide, tar ansvaret for instrumentets drift.
Våre oppdragsgivere betaler således kun for arbeidet som utføres. Ta kontakt på flygpia@online.no for nærmere informasjon og referanser.

 

 

Taksering:
Vår lange erfaring med reparasjoner av eldre flygler og pianoer gir oss de beste forutsetninger for vurdering av verdien på et instrument. Mange hensyn må tas for å gjøre dette på en korrekt måte.
Vi foretar kostnadsfri vurdering av pianoer og flygler innenfor Oslo/Akershus.

 

De viktigste momentene er:
Opprinelig kvalitetsnivå, alder, material kvalitet, konstruksjon, historikk, teknisk og klanglig tilstand,
eksteriør (design og overflate), spesielle egenskaper.

 

 

Montering av klima kontroll system:
Piano fra kr 5.300,-
Flygel fra kr 6.500,-
Ink. mva og reiseutgifter Oslo / Akershus

Mer informasjon om Dampp-Chaser her

 

 
Kjøp/salgs rådgivning:
De kan rådføre Dem med våre fagfolk dersom de ønsker å kjøpe brukt piano/flygel privat. Gjennom denne tjenesten kan De unngå kostbare fallgruver.
Disse har som regel verken den private selger eller kjøper forutsetninger for å vite noe om. Mange ”private kjøpere” tar kontakt med vårt firma etter at kjøpskontrakten er inngått, for hjelp til stemming og transport. Vi erfarer dessverre at mange av disse kjøper:
”katta i sekken” og blir sittende ”med skjegget i postkassa”

Ta kontakt med oss før kontraktinngåelse for å unngå ubehageligheter.
 
   
   

Klangdel:
Utbedring av stemmeholdbarhetsproblemer,
Sprekkdannelser i vitale deler av instrumentet som stemmestokk, steg og resonansbunn.
Utskifting av stemmestokk og steg.
Utskifting av stemmenagler strenger
Beregning av ny mensur (variasjon av strengetykkelse)
Kosmetisk arbeid innvendig (lakkering og filting etc.

 

 

Mekanikk og Klaviatur:
Utskifting av hammerhoder, dempere, hammerstilker, kapsler, ruller(flygel) og eventuelle andre ledd i piano eller flygel mekanikken,
Reparasjon og polering av elfenbensbelegg,
Utskifting av klaviaturbelegg.
Omforming av klaviatur.
Gjennomgang av aksestifter, fjærer og skruer i mekanikk.
Full regulering av mekanikk og klaviatur.
Intonasjon og stemming.
 

 

 

Mindre service og vedlikeholds arbeider som utføres på stedet, kan omfatte:
Justeringsarbeider i mekanikk og klaviatur.
Stemming og intonering.

Gjennomgående mekanikk/klaviatur arbeider utføres på verkstedet. Kan med fordel utføres i sammenheng med flytting.
Full gjennomgang av mekanikk og klaviatur.
Mekanikk og klaviatur og stemmearbeide som beskrevet i eksempelet ovenfor.
Vi utfører som oftest også rengjøring og polering av instrumentene i sammenhengen med de innvendige arbeidene som utføres på verksted.

 

Overflatebehandling.

Alternativ 1: Polyester:
Polerte (blanke) instrumenter etter ca 1960 er i de fleste tilfeller behandlet med polyester lakk. Metoden kan imidlertid med fordel benyttes også på eldre flygler og pianoer. Kabinettet demonteres, alle deler slipes rene for gammel lakk. Delene slipes ned og ødelagte punkter formes. Polyesterlakken blir etter påføring smerglet ned og polert ved hjelp av polerpastaer og filt skiver. Alle filt detaljer blir byttet originale farger blir benyttet. Messing deler som låser, pedaler, hengsler og lignende blir renset og polert før instrumentet blir montert. Instrumenter som polyesterbehandles blir som nye.

 

Alternativ 2: Reparasjon av småskader:
Slagmerker og grove skrammer på polyesterbehandlede instrumenter kan repareres. Likeledes kan slitasje på den høyglanspolerte overflaten, forhåndsbehandles og poleres opp igjen.  

 

Alternativ 3: Lakkering med sjellakk:
Sjellakkbehandling er en gammel og omstendelig fremgangsmåte, denne tidkrevende metoden blir således relativt kostbar. Overflaten får imidlertid et preg som harmonerer med de gamle instrumentenes design. Grunnarbeidet er også her helt avgjørende for å oppnå et godt resultat. Sjellakken på føres for hånd. Det benyttes ikke pensel eller lignende men en ”lakksudd” som består av form sydd ull overtrukket med lin.
I løpet av lakkeringsprosessen forandrer lakkereren forholdet mellom: Lakk, vaselinolje, pimpestein og alkohol. For å oppnå et godt resultat må forholdene forandres gjennom hele lakkeringsprosessen.
Etter lakkering blir filting, montering og polering utført som i alternativ 1.

 

Alternativ 4: Oppfriskning med sjellakk:
Det er mulig å påføre sjellakk med original overflate som grunning.
Grunnarbeidet som gjøres er enklere enn for alternativ 1 og 2. Skader sparkles, original lakken rengjøres og mattslipes. Deretter påføres sjellakk på tradisjonell måte. På denne måten får det gamle instrumentet et originalt men svært velholdt preg.
Utskifting av filt samt polering av messing blir utført på samme måte som i alternativ 1 og 3.

 
Priser eksklusiv mva og transport:
Alternativ 1 Piano fra kr 28.000,- Flygel fra kr 55.000,-
Alternativ 2 Pris avhengig av omfang
Alternativ 3 Piano fra kr 26.000,- Flygel fra kr 36.500,-
Alternativ 4 Piano fra kr 13.000,- Flygel fra kr 19.800,-